tel. +48 784 990 843, NIP: 684-261-86-43

Montaż orynnowania

 

Montaż orynnowania
Właściwy dobór i montaż orynnowania nie jest trudne. Instalując orynnowanie należy jednak zwrócić uwagę na kilka szczegółów.
1. Prawidłowe rozmieszczenie uchwytów doczołowych - podtrzymujące rynnę uchwyty powinny być umieszczone zgodnie z zaleceniami producenta. 
W przypadku orynnowania z PCV zalecana odległość uchwytów to max. 50 cm;
Uchwyty w systemie metalowym montuje się w odległości max. 60cm.
 
Dodatkowe uchwyty są potrzebne zawsze w pobliżu lejów spustowych, narożników oraz na krańcach rynien.
 
2. Kierunek spadu rynien - rynny powinny być ułożone ze spadkiem 0,5÷2% (od 0,5 do 2 cm na 1 m długości) w stronę leju spustowego/odpływu . Nachylenie rynny powinno być  stałe na całej długości pomiędzy lejami, w przeciwnym przypadku  woda nie będzie dobrze spływać. Właściwy spadek wyznacza się według położenia skrajnych uchwytów doczołowych przez rozciągnięcie między nimi sznura, względem którego rozmieszcza się następnie uchwyty pośrednie.
 
3. Zewnętrzna krawędź rynny powinna być umieszczona nieco niżej ( ok.1,5cm )niż wewnętrzna - dzięki temu nawet jeśli woda zacznie się przelewać przez krawędź rynny, ściana będzie mniej narażona na zamoczenie.  
 
4. Pas nadrynnowy – stanowi niezbędne zabezpieczenie czołowej powierzchni krokwi  i  deski okapowej. Woda spływająca z dachu dzięki dobrze wykonanej obróbce (pas nadrynnowy) trafia bezpośrednio do rynny.