tel. +48 784 990 843, NIP: 684-261-86-43

Oznaczenia membran

 

Oznaczenia parametrów technicznych folii i membran:
 
1. paroprzepuszczalność [g/m2/24h] - ilość gramów pary wodnej jaka jest w stanie przeniknąć przez m2 membrany w ciągu 24 godzin [g/m2/24h];
 
2. powstrzymywana wysokość słupa wody [mm] tzw. Współczynnik Sd- pokazuje on jaki opór napotyka para wodna przechodząc przez dany materiał w porównaniu do oporu równoważnej warstwy powietrza np. jeśli współczynnik Sd membrany wynosi 0,02 m (2 cm) tzn, że para wodna przechodząc przez membranę „pokonuje” taki opór, jaki stawia jej powietrze na drodze 0,02 m (2 cm); współczynnik Sd o wielkości 2-3 cm wskazuje na to, że materiał stawia niewielki opór parze wodnej – jest wysokoparoprzepuszczalny; im większy wsp. Sd – tym większy opór dyfuzyjny;
 
 
3. klasa odporności na przesiąkanie przed i po starzeniu sztucznym – W1 – produkt odporny na przesiąkanie wody określony zgodnie z normą EN 1928;
 
4. wytrzymałość na rozrywanie wzdłużne i poprzeczne -cechy te są istotne w momencie montażu folii czy membrany oraz podczas układania pokrycia, gdyż wtedy są one narażone na uszkodzenia mechaniczne i przetarcia. Membrany o większej wytrzymałości nadają się do układania bezpośrednio na deskowanie;
 
 
5. odporność na promieniowanie UV – to czas, w jakim folia lub membrana może być wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w trakcie układania pokrycia dachowego; przekroczenie tego okresu skutkuje uszkodzeniem materiału i utratą właściwości; jest to o tyle groźne, że początek tego procesu jest niezauważalny gołym okiem, natomiast później, już po pokryciu dachu trwa on dalej niewidoczny z zewnątrz i z czasem prowadzi do zniszczenia materiału;
 
6. zakres temperatur stosowania [°C] - wartości w przedziale od -40°C do +120°C są optymalne dla dachów pokrytych blachą i dachówkami ceramicznymi pod warunkiem, że dach jest prawidłowo wykonany i posiada właściwie funkcjonującą wentylację połaci dachowej;
 
 
7. klasa palności:
Klasa  E obejmuje wyroby, które ulegają rozgorzeniu w określonych warunkach i czasie; 
Klasa F to grupa najniższa, obejmująca wyroby łatwo palne, dla których nie określa się żadnych wymagań.